Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 97
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys geo 580.22
Bücher 1.  Środowiska sedymentacyjne kemów regionu łódzkiego
/ Jaksa, Arkadiusz. - Łódź : Łódzkie Tow. Naukowe, 2006
Bücher 2.  Geochemische, isotopengeochemische und geochronologische Untersuchungen im Orlica-Śnieżnik Kristallin (Westsudeten, Polen)
/ Lange, Ulrich. - 2004
Bücher 3.  Carboniferous Upper Silesia Coal Basin : case studies in sedimentology and basin evolution
/ Gradziński, Ryszard. - Kraków : Inst. Nauk Geologicznych Polskiej Akad. Nauk, 1995
Bücher 4.  Problemy paleogeografii i stratygrafii zimnego pie̜tra Warty w Polsce
/ Klatkowa, Halina. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993
Bücher 5.  Geologiczne i geomorfologiczne świadectwa zlodowacenia warciańskiego w Polsce Środkowej
/ Klatkowa, Halina. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992
Bücher 6.  Mechanizm kształtowania sie̜ strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze Pojezierza Drawskiego
/ Kysz, Piotr. - Wyd. 1. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1990
Bücher 7.  Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej
/ Kobojek, Sławomir. - Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk, 1990
Bücher 8.  Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno
/ Wojciechowski, Adam. - Wyd. 1. - Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1990
Bücher 9.  Późnovistuliańskie i holoceńskie formy i osady korytowe środkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja
/ Rotnicki, Karol. - Wyd. 1. - Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1989
Bücher 10.  Rozwój gnejsów i granitów wschodniej cze̜ści krystaliniku izerskiego w świetle badań tekstury
/ Oberc-Dziedzic, Teresa. - Warszawa : Państw. Wydawn. Naukowe, 1988
[CLT] Siehe auch: carpathians | stratygrafia | pieniny | gór | vith | tatra | klippen | świetokrzyskich | tatr | pleistocene
Wort   Typ   Anzahl
geo 580.22 [SYS] Systematiken 97
 
1 - 10 von 97
vorherige Seite      nächste Seite