Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys geo 367.2
Bücher 1.  Crystalline rock inselbergs in Southwestern Poland : origin and palaeoenvironmental significance
/ Migoń, Piotr. - Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1997
Bücher 2.  Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawȩdziowej wyżyny Łodzkiej
/ Twardy, Juliusz. - Wyd. 1. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1995
Bücher 3.  Holocene slope processes of periglacial mountain areas in Scandinavia and Poland
/ Jonasson, Christer. - Uppsala : Dept. of Physical Geography, Uppsala Univ., 1991
Bücher 4.  Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parse̜ty w vistulianie (Pomorze Środkowe)
/ Karczewski, Andrzej. - Wyd. 1. - Poznań : UAM, 1989
Bücher 5.  Zagadnienia rozwoju sieci dolinnej w środkowej Polsce
/ Klatkowa, Halina. - Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk, 1989
Bücher 6.  Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorze̜dzie
/ Turkowska, Krystyna. - Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk, 1988
Bücher 7.  High-mountain denudational system of the polish Tatra Mountains : [Mit poln. Zsfassung]
/ Kotarba, Adam. - Wrocław u.a. : Ossolineum, 1987
Bücher 8.  Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym Vistulianie i Holocenie
/ Nowaczyk, Bolesaw. - Poznań : Uniw., 1986
Bücher 9.  Z badań osadów czwartoze̜dowych w Polsce środkowej
/ Cyperling, Małgorzata. - Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk, 1985
Bücher 10.  O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej
/ Manikowska, Barbara. - Wrocaw : Zakad Narodowy im. Ossolińskich, 1985
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Jahn, Alfred
[CLT] Siehe auch: geneza | rzeźby | warty | rozwój | morfogeneza | wyżyny | okolicach | środkowej | doliny
Wort   Typ   Anzahl
geo 367.2 [SYS] Systematiken 159
 
1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite