Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 61
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 970
Bücher 1.  27 år, elva poeter, en antologi : ny finlandssvensk dikt 1987-2014
/ Allenstein, Ursel. - [Helsingfors] : Schildts & Söderström, 2014
Bücher 2.  I mörkret är alla kattor gråa : talesätt, rim och ramsor från Svenskfinland
/ Åhman, Majsi. - 3. uppl. - Esbo : Majsi Åhman, 2007
Bücher 3.  Att byta hjärta i ett snöglopp : tvivel och tillit i finlandssvensk dikt
/ Nynäs, Carina. - Helsingfors : Montana media, 2007
Bücher 4.  Mitt i prick med limerick : limerickar från Finland
/ Federley, Stefan. - Esbo : Schildt, 2007
Bücher 5.  Stora sångboken : [250 finlandssvenska sånger och visor
/ Häggman, Ann-Mari. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2003
Bücher 6.  Och skogen blir en orgel : Finlandssvenska dikter om musik : en antologi
/ Rönnholm, Bror. - Esbo : Schildt, 2003
Bücher 7.  Mötesplats - en litteraturantologi
Vasa : Svensk-österbottniska samfundet r.f., 2001
Bücher 8.  Otalt : noveller, dikter och essäer om litteratur och filosofi
/ Brandt, Tatjana. - [Esbo] : Schildt, 1998
Bücher 9.  Från Pyttis til Nedervetil : tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten
/ Harling-Kranck, Gunilla. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1998
Bücher 10.  Å nu ska ja berätt för idär : paschaser, bygdemål och visor från Östnyland : Radio Östnyland 30 år
/ Mellin-Kranck, Gia. - Borgå : Radio Östnyland, 1997
[CLT] Siehe auch: finnlandschwedisch | litteraturförening | litteraturfoerening | antologi | finlandssvensk | finlandssvenska | österbottnisk | oesterbottnisk | oesterbottens | österbottens
Wort   Typ   Anzahl
nor 970 [SYS] Systematiken 183
 
1 - 10 von 61
vorherige Seite      nächste Seite