Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 36
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 948
Bücher 1.  Then Swenska Psalmeboken 1582 : utgåva med inledande kommentarer
/ Czaika, Otfried. - Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2016
Bücher 2.  Then swänska Argus
/ Dalin, Olof von. - Faks. d. Ausg. 1919. - Stockholm : Svenska Vitterhetssamfundet, 1994
Bücher 3.  Gustaf Wasa och andra pjäser fr°an svenskt 1700-tal
/ Skuncke, Marie-Christine. - Lund : Studentliteratur, 1994
Bücher 4.  Långa vimplar, stinna segel : eller Svenska skalders ärekrans : dikter från Sveriges stormaktstid
/ Huldén, Lars. - Stockholm : FIB:s Lyrikklubb, 1992
Bücher 5.  Poetiskt och prosaiskt : texter från svenskt 1600- och 1700-tal i urval av Carina Burman ...
/ Burman, Carina. - Lund : Studentlitteratur, 1992
Bücher 6.  Witterhets arbeten / 2, (1762) : faksimil av exemplaret i Uppsala Universitetsbiblioteks Westinska Samling
1992
Bücher 7.  Witterhets arbeten / 1, (1759) : faksimil av exemplaret i Uppsala Universitetsbiblioteks Westinska Samling
1990
Bücher 8.  Witterhets arbeten
/ Svenska Vitterhetssamfundet. - Stockholm : Svenska Vitterhetssamfundet, 1990-1992
Bücher 9.  Hortus regius
/ Rosenhane, Schering. - Uppsala : Lärdomshistoriska samf., 1978
Bücher 10.  Rokokolyrik
/ Julén, Björn. - Stockholm : Aldus/Bonnier, 1962
[CLT] Siehe auch: visboecker | visböcker | reformationstiden | schück | aereminne | äreminne | faksimil | swaenska | swänska | universitetsbiblioteks
Wort   Typ   Anzahl
nor 948 [SYS] Systematiken 108
 
1 - 10 von 36
vorherige Seite      nächste Seite