Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 37
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 704.400
Bücher 1.  Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen : ett estetiskt och existentiellt bekymmer
/ Lindegren, Kenneth. - Göteborg : Makadam, [2016]
Bücher 2.  Det marginaliserede gennembrud : tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland
/ Pedersen, Arne Toftegaard. - Åbo : Åbo Akad. Univ. Press, 2002
Bücher 3.  Tillträde till den nya tiden : fem berättelser om när Sverige blev modernt : Ivar Lo-Johansson, Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson
/ Williams, Anna. - Stockholm/Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion, 2002
Bücher 4.  Mätt med främmande mått : idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930 - 1935
/ Domellöf, Gunilla. - Hedemora : Gidlund, 2001
Bücher 5.  Apologier : en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna
/ Öhman, Anders. - Eslöv : Östlings Bokförlag Symposion, 2001
Bücher 6.  En evighet i rummets former gjuten : dekadenta och symbolistiska inslag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904-1907
/ Lundberg, Johan. - Stockholm [u.a.] : B. Östlings Bokförl. Symposion, 2000
Bücher 7.  Musik - metafor - modernism : en linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion
/ Wasilewska-Chmura, Magdalena. - Stockholm : Almqvist & Wiksell Internat., 2000
Bücher 8.  Det groteska : kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism
/ Haag, Ingemar. - Stockholm : Aiolos, 1999Zusammenfassung
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 9.  Den avväpnande förtroligheten : enaktare i Sverige 1870 - 90
/ Lyngfelt, Anna. - Göteborg : Univ. of Gothenburg, Dept. of Literature, 1996 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 10.  Den avväpnande förtroligheten : enaktare i Sverige 1870 - 90
/ Lyngfelt, Anna. - Göteborg : Univ. of Gothenburg, Dept. of Literature, 1996
[CLT] Siehe auch: lyrisk | versformer | avvaepnande | avväpnande | foertroligheten | förtroligheten | talslyrik | lyngfelt | enaktare | wåhlin
1 - 10 von 37
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
nor 704.400 [SYS] Systematiken 111
 
1 - 10 von 37
vorherige Seite      nächste Seite