Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 55
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 704.100
Bücher 1.  "Skalden Wennerbom" och ... ; Del 1
/ Arthur Wennerbom, Irene. - 2016
Bücher 2.  Läsarna : 1800-talet folkväckelse och det moderna genombrottet
/ Hallingberg, Gunnar. - Stockholm : Atlantis, 2010
Bücher 3.  Urbana odysséer : Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa
/ Toftegaard Pedersen, Arne. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2007
Bücher 4.  Svensk litterär modernism : en stridsstudie
/ Luthersson, Peter. - Stockholm : Atlantis, 2002
Bücher 5.  Twentieth-century Swedish writers before World War II
/ Gavel Adams, Ann-Charlotte. - Detroit, Mich. [u.a.] : Gale, 2002
Bücher 6.  Bakom maskerna : det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare
/ Leffler, Yvonne. - [Karlstad] : Högskolan i Karlstad, 1997
Bücher 7.  Tidiga möten : litteratur och politik från 30-tal till 60-tal
/ Jansson, Jan-Magnus. - Helsingfors : Schildt, 1996
Bücher 8.  Åttitalister och kvinnliga åttitalister : genus och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk
/ Williams, Anna. - Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 1996
Bücher 9.  Strindberg, Ekelöf och andra
/ Sommar, Carl Olov. - Stockholm : Bokvännerna, 1995
Bücher 10.  Symbolism i det svenska 1890-talets litteratur
/ Lindqvist, Sigvard. - Jönköping : Wettern, 1995
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Fröding, Gustaf
[CLT] Siehe auch: foerfattare | 30tal | schwedisch | litteratur | unga | talsförfattare | talsfoerfattare | författare | skalder
1 - 10 von 55
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
nor 704.100 [SYS] Systematiken 165
 
1 - 10 von 55
vorherige Seite      nächste Seite