Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 91
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 704
Bücher 1.  "Skalden Wennerbom" och ... ; Del 1
/ Arthur Wennerbom, Irene. - 2016
Bücher 2.  Läsarna : 1800-talet folkväckelse och det moderna genombrottet
/ Hallingberg, Gunnar. - Stockholm : Atlantis, 2010
Bücher 3.  Urbana odysséer : Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa
/ Toftegaard Pedersen, Arne. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2007
Bücher 4.  Svensk litterär modernism : en stridsstudie
/ Luthersson, Peter. - Stockholm : Atlantis, 2002
Bücher 5.  Det marginaliserede gennembrud : tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland
/ Pedersen, Arne Toftegaard. - Åbo : Åbo Akad. Univ. Press, 2002
Bücher 6.  Tillträde till den nya tiden : fem berättelser om när Sverige blev modernt : Ivar Lo-Johansson, Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson
/ Williams, Anna. - Stockholm/Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion, 2002
Bücher 7.  Twentieth-century Swedish writers before World War II
/ Gavel Adams, Ann-Charlotte. - Detroit, Mich. [u.a.] : Gale, 2002
Bücher 8.  Mätt med främmande mått : idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930 - 1935
/ Domellöf, Gunilla. - Hedemora : Gidlund, 2001
Bücher 9.  Apologier : en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna
/ Öhman, Anders. - Eslöv : Östlings Bokförlag Symposion, 2001
Bücher 10.  En evighet i rummets former gjuten : dekadenta och symbolistiska inslag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904-1907
/ Lundberg, Johan. - Stockholm [u.a.] : B. Östlings Bokförl. Symposion, 2000
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Fröding, Gustaf
[CLT] Siehe auch: författare | foerfattare | swedish | svensk | schwedisch | 30tal | litteratur | lyrisk | schwedische
Wort   Typ   Anzahl
nor 704 [SYS] Systematiken 273
 
1 - 10 von 91
vorherige Seite      nächste Seite