Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 45
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 668.990
Bücher 1.  Havets ord
/ Dalnäs, Torbjörn. - [Göteborg] : Breakwater Publishing, 2014
Bücher 2.  En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken
/ Karlsson, Anna-Malin. - 2. uppl. - [Stockholm] : Norstedts Akad. Förl, 2012
Bücher 3.  Kärnkraftverkets poetik : begreppsliggöranden av svenska kärnkraftverk 1965 - 1973
/ Krohn Andersson, Fredrik. - Stockholm : Konstvetenskapliga inst., Univ, 2012
Bücher 4.  Krigiska ord
/ Bergman, Olle. - Lund : Historiska media, 2011
Bücher 5.  Forskningens termer och begrepp : en ordbok
/ Jakobsson, Ulf. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2011
Bücher 6.  Svenskt skogslexikon
/ Cnattingius, Axel. - [Ny utg.]. - Stockholm : Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2010
Bücher 7.  Försök til et swenskt skogs- och jagt-lexicon
/ Brummer, Magnus Henric. - [Ny utg.]. - Stockholm : Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2010
Bücher 8.  Skriftpraktiker i gymnasieskolan : bygg- och omvårdnadselever skriver
/ Westman, Maria. - Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009
Bücher 9.  "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola
/ Rönn, Milda. - Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009
Bücher 10.  Begrepp i bygg- och fastighetssektorn
/ Hansson, Bengt. - Stockholm : Svensk byggtjänst, 2009
[CLT] Siehe auch: nomenklaturcentralen | tekniska | engelska | definitioner | termer | tyska | nautik | franska | ordlista | motsvarigheter
Wort   Typ   Anzahl
nor 668.990 [SYS] Systematiken 45
 
1 - 10 von 45
vorherige Seite      nächste Seite