Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 105
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 665.200
Bücher 1.  Tilltal i reklamfilm : du-reformen i ett historiskt perspektiv
/ Fremer, Maria. - Helsingfors : Helsingfors universitet, [2018]
Bücher 2.  Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall
/ Norrby, Catrin. - Första upplagan, första tryckningen. - [Stockholm] : Morfem, [2018]
Bücher 3.  Med andra ord : samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn
/ Duek, Susanne. - Karlstad : Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogiska studier, 2017
Bücher 4.  Å ja baa : tankar om ord och språk
/ Sager, Gerhard. - [Göteborg] : B4press, [2017]
Bücher 5.  Den fascinerande fotbollsregeln och andra språkfenomen
/ Bergman, Lotten. - [Hägersten] : Pug Förlag, [2017]
Bücher 6.  Languages and linguistic exchanges in Swedish academia : practices, processes, and globalizing markets
/ Salö, Linus. - Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Department of Swedish Language and Multilingualism, [2016]
Bücher 7.  Språk och rasism : privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion
/ Idevall, Karin Hagren. - Uppsala, [2016]
Bücher 8.  Laddade ord : en bok om tankens makt över språket
/ Melin, Lars. - Första upplagan. - [Stockholm] : Morfem, [2016]
Bücher 9.  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag
/ Landqvist, Mats. - Huddinge : Södertörns högskola, [2015]
Bücher 10.  Ordspråk i bruk : användning av ordspråk i dramadialog
/ Widbäck, Anders. - Uppsala, 2015
[CLT] Siehe auch: språk | spraak | schwedisch | språket | spraaket | samtal | sociolingvistisk | schriftsprache | sprachgebrauch | soziolinguistik
Wort   Typ   Anzahl
nor 665.200 [SYS] Systematiken 315
 
1 - 10 von 105
vorherige Seite      nächste Seite