Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 15
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 660.700
Bücher 1.  Debatterad och marginaliserad : perspektiv på modersmålsundervisningen
/ Spetz, Jennie. - Stockholm : Språkrådet, [2016]
Bücher 2.  Den enspråkiga demokratin : minoriteterna, skolan och imperiet : Sverige och Frankrike : 1880-1925
/ Nordblad, Julia. - Stockholm : Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2015
Bücher 3.  Särdrag, stavning, självbild : en idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860-1920
/ Thylin-Klaus, Jennica. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finnland, 2015
Bücher 4.  Language policies in Finland and Sweden : interdisciplinary and multi-sited comparisons
/ Halonen, Mia. - Bristol [u.a.] : Multilingual Matters, c 2015
Bücher 5.  Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige
/ Kuoppa, Harriet. - Umeå : Inst. för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 2008
Bücher 6.  Att återta mitt språk : åtgärder för att stärka det samiska språket : slutbetänkande
/ Schweden / Utredningen om Finska och Sydsamiska Språken. - Stockholm : Fritze, 2006
Bücher 7.  Rätten till eget språk / 1, Språklig emancipation i Finland och Sverige
/ Huss, Leena. - 2005
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 8.  Mål i mun : förslag till handlingsprogram för svenska språket
/ Schweden / Kommittén för Svenska Språket. - [Online-Ausg.]. - Stockholm : Fritzes, 2002 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 9.  A comparative language policy analysis of minority mother tongue education in Denmark and Sweden
/ Hegelund, Lone. - Copenhagen : Danish Univ. of Education, 2002
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 10.  Både finsk och svensk : modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850 - 1939
/ Elenius, Lars. - Umeå : Univ., 2001 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
[CLT] Siehe auch: tornio | språkförändring | spraakfoeraendring | tornedalen | både | modernisering | baade | västerbotten | vaesterbotten | finnen
Wort   Typ   Anzahl
nor 660.700 [SYS] Systematiken 45
 
1 - 10 von 15
vorherige Seite      nächste Seite