Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 655.700
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  Effekten av explicit undervisning på inlärning av expicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
/ Åberg, Anne-Maj. - Turku : University of Turku, 2020
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 2.  Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer
/ Kautonen, Maria. - Jyväskylä : University of Jyväsklä, 2019
Bücher 3.  Flerspråkighet eller språkförbistring? : Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350-1526
/ Blomqvist, Carl Oliver. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2017
Bücher 4.  Särdrag, stavning, självbild : en idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860-1920
/ Thylin-Klaus, Jennica. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finnland, 2015
Bücher 5.  Att skriva sig över språkgränserna : flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa
/ Tidigs, Julia. - Åbo : Åbo Akad. Förl., 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 6.  Svenska i finsk miljö : interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland
/ Henricson, Sofie. - Helsingfors : Helsingfors universitetet, 2013
Bücher 7.  Kära hurri! : 15 synvinklar på tvåspråkigheten i Finland
/ Heikkilä, Riie. - [Helsingfors] : Schildts & Söderströms, 2012
Bücher 8.  Språk och politisk mobilisering : finlandssvenskar i publikdemokrati
/ Grönlund, Kimmo. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2011
Bücher 9.  Svenskan i Finland 11 : föredrag vid elfte Sammankomsten för Beskrivningen av Svenskan i Finland, Åbo den 16 - 17 maj 2008
/ Collin, Lotta. - Åbo : Akademi, 2009
Bücher 10.  Språk, identitet och skola : en undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen
/ Kovero, Camilla. - [s.l.] : Nordica, Helsingfors universitet, 2009
[CLT] Siehe auch: finnlandschwedisch | tvåspråkiga | tvaaspraakiga | svenskan | beskrivningen | sammankomsten | finnisch | finnische | bilingualism | zweisprachigkeit
Wort   Typ   Anzahl
nor 655.700 [SYS] Systematiken 159
 
1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite