Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 24
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 655.600
Bücher 1.  Inflätat och överlappande : flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa
/ Rydenvald, Marie. - Göteborg : Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, Faculty of Arts, [2017]
Bücher 2.  Relatives in contact : on relativization strategies in swedish-english language contact
/ Karstadt Falk, Angela. - Uppsala : FUMS, 2008
Bücher 3.  Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna?
/ Klintborg, Staffan. - [Växjö] : Emigrantinstitutets vänner, 2004
Bücher 4.  Tracking Swedish-American English : a longitudinal study of linguistic variation and identity
/ Karstadt, Angela. - Uppsala : Univ. Library, 2003
Bücher 5.  "De verkar te å gå bakåt" : språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial
/ Flodell, Gunvor. - Umeå : Kulturgräns norr, 2002
Bücher 6.  The transience of American Swedish
/ Klintborg, Staffan. - Lund : Lund Univ. Press, 1999
Bücher 7.  En bok om Estlands svenskar / Bd. 3B, Estlandssvenskar berättar : dialekttexter med övers. och komm.
/ Aman, Viktor. - 1990
Bücher 8.  Lexical characteristics in Swedish Estonian
/ Raag, Raimo. - Uppsala : Univ., 1982
Bücher 9.  En bok om Estlands svenskar / Bd. 3A, Estlandssvenskarnas språkförhållanden
/ Lagman, Edvin. - 1979
Bücher 10.  Svenskan i Norge : språklig variation hos svenska invandrare i Bergen
/ Nordenstam, Kerstin. - Göteborg : Acta Univ. Gothoburgensis [in Komm.], 1979
[CLT] Siehe auch: estlandssvenska | runoe | runö | dialekterna | odlingens | kulturfoereningen | kulturföreningen | lagman | tiberg | danell
1 - 10 von 24
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
nor 655.600 [SYS] Systematiken 72
 
1 - 10 von 24
vorherige Seite      nächste Seite