Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 114
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 655.200
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  Effekten av explicit undervisning på inlärning av expicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
/ Åberg, Anne-Maj. - Turku : University of Turku, 2020
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 2.  Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer
/ Kautonen, Maria. - Jyväskylä : University of Jyväsklä, 2019
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 3.  Kontrastiva studier i nederländska och svenska : med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet
/ Johansson, Annika. - Stockholm : Stockholms University Press, 2019
Bücher 4.  Strategic vocabulary learning in the Swedish second language context
/ LaBontee, Richard A.. - Göteborg : Göteborgs universitet, [2019]
Bücher 5.  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
/ Håkansson, Gisela. - Andra upplagan. - Lund : Studentlitteratur, [2019]
Bücher 6.  Svenska för främlingar : en utforskning
/ Ulveson, Karin. - Lund : Celanders förlag, [2018]
Bücher 7.  Språket och skolämnet svenska som andraspråk : om elevers språk och skolans språksyn
/ Sahlée, Anna. - Uppsala, 2017
Bücher 8.  Ordboksanvändning på nätet : en undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon
/ Hult, Ann-Kristin. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2017
Bücher 9.  Med andra ord : samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn
/ Duek, Susanne. - Karlstad : Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogiska studier, 2017
Bücher 10.  'Second generation?' : language and identity among adults whose parents were migrants
/ Bäckman, Linda. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2017
[CLT] Siehe auch: andraspraak | andraspråk | fremdsprachenlernen | schwedisch | mehrsprachigkeit | zweisprachigkeit | jugendsprache | flerspråkiga | flerspraakiga | språk
Wort   Typ   Anzahl
nor 655.200 [SYS] Systematiken 342
 
1 - 10 von 114
vorherige Seite      nächste Seite