Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 214
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 655
Bücher 1.  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
/ Håkansson, Gisela. - Andra upplagan. - Lund : Studentlitteratur, [2019]
Bücher 2.  Mer än ett språk : en antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
/ Westergren, Eva. - Tredje upplagan. - Lund : Studentlitteratur, [2016]
Bücher 3.  GrUS : grammatisk undersökning av svenska som andraspråk : manual
/ Salameh, Eva-Kristina. - Första upplagan. - Helsingborg : Nypon förlag, [2015]
Bücher 4.  Särdrag, stavning, självbild : en idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860-1920
/ Thylin-Klaus, Jennica. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finnland, 2015
Bücher 5.  Ditt språk i min mun : grannspråkets glädje och gagn
/ Smedberg Bondesson, Anna. - Göteborg : Makadam förlag, 2014
Bücher 6.  Tankarna springer före... : att bedöma ett andraspråk i utveckling
/ Abrahamsson, Tua. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 7.  Herravälde : är det bara killar eller? ; andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan
/ Olvegård, Lotta. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2014
Bücher 8.  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
/ Hyltenstam, Kenneth. - 2. upplagan. - Lund : Studentlitteratur, 2013
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 9.  Vägar till förståelse : andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare
/ Sheikhi, Karin. - Göteborg : Inst. för svenska språket, Univ., 2013
Bücher 10.  I [love] svenska : hjälp flerspråkiga barn i utlandet med svenskan
/ Granström, Monica Bravo. - Hestra : Isaberg förl., c2013
[CLT] Siehe auch: schwedisch | mehrsprachigkeit | flerspråkiga | flerspraakiga | jugendsprache | finnlandschwedisch | andraspraak | andraspråk | finnische | språk
Wort   Typ   Anzahl
nor 655 [SYS] Systematiken 642
 
1 - 10 von 214
vorherige Seite      nächste Seite