Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 20
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 652.870
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  En fråga om prosodi? : prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal
/ Huhtamäki, Martina. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2015
Bücher 2.  Identitet i samspråk : kodväxling till standardvarietet som risk och resurs i östnyländska samtal på dialekt
/ Palmén, Helena. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 3.  Genus i östra Nyland : från dialektutjämning till dialektmarkör
/ Sandström, Caroline. - Helsingfors : Nordica, Finska, finskugriska och nordiska inst., Univ., 2010
Bücher 4.  Genus i östra Nyland : från dialektutjämning till dialektmarkör
/ Sandström, Caroline. - Helsingfors : Nordica, Finska, finskugriska och nordiska inst., Univ., 2010
Bücher 5.  Svenskan på plats! : Helsingforssvenskan visar vägen - födelse, liv och död
/ Höckerstedt, Leif. - Helsingfors : Söderström, 2010
Bücher 6.  Språk, identitet och skola : en undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen
/ Kovero, Camilla. - [s.l.] : Nordica, Helsingfors universitet, 2009
Bücher 7.  Dialekt i östra Nyland : fältarbete i Liljendal med omnejd
/ Palmén, Helena. - Helsingfors : Nordica, 2008
Bücher 8.  Lyssnaren i fokus : en samtalsanalytisk studie i uppbackningar
/ Green-Vänttinen, Maria. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2001
Bücher 9.  Med rätt att välja : språkval och språkstrategier i språkligt blandade hushåll i Helsingfors
/ Lojander-Visapää, Catharina. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2001
Bücher 10.  "Varför sku' de tala svenska" : språklig självidentifikation och språkbruk bland 13-åringar i en Helsingfors skola, med tyngdpunkt på de "tvåspråkiga"
/ Lojander-Visapää, Catharina. - Helsingfors : Svenska Social- och Kommunalhögskolan, 1996
[CLT] Siehe auch: finnlandschwedisch | nyland | nyländska | nylaendska | östra | oestra | helsingfors | allmogemålet | allmogemaalet | vendell
Wort   Typ   Anzahl
nor 652.870 [SYS] Systematiken 60
 
1 - 10 von 20
vorherige Seite      nächste Seite