Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 652.820
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  "Ja bare skrivar som e låter" : en studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms
/ Greggas Bäckström, Anna. - Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2011
Bücher 2.  Tålsche talar di täische : [en bok åp närpes för ti såm a täj se jönåm Kva säir di]
/ Teir, Anders. - Närpes : Kåtong Lav records, 2011
Bücher 3.  Vaggvisor i Kvevlax : språkliga strukturer och konstruktioner
/ Segerståhl, Sinikka. - Helsingfors : Universitet, 2010
Bücher 4.  Sydösterbottnisk syntax
/ Ivars, Ann-Marie. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2010
Bücher 5.  Genuskongruens på reträtt : variation i nominalfrasen i kvevlaxdialekten
/ Rabb, Viveca. - Åbo : Åbo Akad. Förl., 2007Zusammenfassung
Bücher 6.  Backa och backe, glader och glad : formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa
/ Gullmets-Wik, Marie-Charlotte. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2004
Bücher 7.  Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi
/ Wiik, Barbro. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2002
Bücher 8.  Vallgrund min hembygd / 6, Dialekt-lexikon
/ Vallgrund Hembygdsforskare. - 1992
Bücher 9.  Närpesdialekten på 1980-talet
/ Ivars, Ann-Marie. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988
Bücher 10.  Om svenskan i Uleåborg
/ Sorvali, Irma. - Uleåborg, 1987
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Ivars, Ann-Marie | Freudenthal, Axel Olof
[CLT] Siehe auch: närpes | pohjanmaa | oesterbotten | österbotten | formlära | finnlandschwedisch | naerpes | kvevlax
Wort   Typ   Anzahl
nor 652.820 [SYS] Systematiken 66
 
1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite