Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 650.900
Bücher 1.  Blandade namnstudier
/ Forsberg, Elin. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2007
Bücher 2.  Utrikes namnbok : svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU- och EG-organ, EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska
/ Schweden / Utrikesdepartementet. - 5. rev. uppl. - Stockholm : Fritzes kundtjänst, 1998
Bücher 3.  Kejsare, huliganer och pappenheimare : en utflykt bland ord och uttryck bildade på personnamn
/ Bergh, Gunnar. - Stockholm : Carlsson, c1996
Bücher 4.  Svenska sjukdomsnamn i gångna tider
/ Lagerkranz, Gunnar. - 2. uppl. - Eskilstuna : Södermanlands Släktforskareförening, 1983
Bücher 5.  Byngen, Smissen och Listar : inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland
/ Melefors, Evert. - Uppsala : Lundequistska Bokh., 1983 -
Bücher 6.  Studier över båtnamn : särskilt namn på backebåtar och bankskutor från 1700-talets Bohuslän
/ Karlsson, Hugo. - [Göteborg] : [Elander], 1970
Bücher 7.  Skeppsnamn och skärgårdanamn
/ Modéer, Ivar. - Stockholm : Natur och Kultur, 1956
Bücher 8.  Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning : ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till sängens och bostadens historia i norden
/ Eriksson, Manne. - Uppsala : Lundequistska bokhandeln, 1943
Bücher 9.  Böte-namnen än en gång och därmed besläktade sydfinländska Bot-namn
/ Karsten, Torsten Evert. - Helsingfors : [Centraltr.], 1939
Bücher 10.  Studier över sydbohusländska inkolentnamn
/ Tengström, C. G.. - Göteborg : Elander, 1931
[CLT] Siehe auch: namn | över | schwedisch | studier | names | svenska
Wort   Typ   Anzahl
nor 650.900 [SYS] Systematiken 36
 
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite