Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 70
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 650.200
Bücher 1.  Byta namn? : 800 efternamnsförslag med kommentarer
/ Klintberg, Bengt af. - Stockholm : Carlssons, [2016]
Bücher 2.  "En brisi vas lina sunn, en lini vas unar sunn ... En þa barlaf ..." : etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåsternarna i Hälsingland
/ Peterson, Lena. - Stockholm : Sällskapet Runica et Mediaevalia, 2012
Bücher 3.  Namnval som social handling : val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 20072009
/ Aldrin, Emilia. - Uppsala : Univ., Department of scandinavian languages, scandinavian onomastics, 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 4.  Namnval som social handling : val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 20072009
/ Aldrin, Emilia. - Uppsala : Univ., Department of scandinavian languages, scandinavian onomastics, 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 5.  "Att blotta vem jag är": Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920 - 2009
/ Frändén, Märit. - Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2010
Bücher 6.  Smeknamn och öknamn på personer nämnda i dagspressen
/ Kvillerud, Reinert. - Göteborg : Meijerbergs Inst. för Svensk Etymologisk Forskning, 2007
Bücher 7.  Blandade namnstudier
/ Forsberg, Elin. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2007
Bücher 8.  Vad heter finlandssvenskarna?
/ Blomqvist, Marianne. - [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2006
Bücher 9.  Ök- och smeknamn : lindesbergsbor från slutet på 1800-talet och framåt
/ Hansén, Ingvar. - [Lindesberg : Ingvar Hansén], 2006
Bücher 10.  Ingermanländares namnskick under 1900-talet : kontinuitet och förändring
/ Lif, Vera. - Uppsala : Univ. Library, 2004
[CLT] Siehe auch: vorname | personnamn | namn | foernamn | förnamn | personenname | namnboken | släktnamn | slaektnamn | modéer
1 - 10 von 70
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
nor 650.200 [SYS] Systematiken 210
 
1 - 10 von 70
vorherige Seite      nächste Seite