Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 381
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 650
Bücher 1.  Johannes Franckenius och den svenska floran : en studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige
/ Rydén, Mats. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, 2015
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 2.  Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn
/ Lundström, Ulf. - Umeå : Umeå universitet, 2015
Bücher 3.  Ortnamnen i Hälsingland
/ Hagåsen, Lennart. - Uppsala : Inst. för språk och folkminnen, 2014
Bücher 4.  Norrköpings gatunamn
/ Kristensson, Peter. - Norrköping : Klingsberg, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 5.  Finlandssvenska bebyggelsenamn
/ Svenska Litteratursällskapet i Finland. - Helsingfors : SLS, 2014 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 6.  Ägonamn : namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar
/ Phil, Elin. - Uppsala : Univ., Institutionen för nordiska språk, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 7.  Ägonamn : namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska k
/ Phil, Elin. - Uppsala : Univ., Institutionen för nordiska språk, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 8.  Ortnamnsregistret
/ Institutet för språk och folkminnen. - Uppsala : Institutet för språk och folkminnen, [ca. 2014] Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 9.  Järnålderns bebyggelsenamn : om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen
/ Vikstrand, Per. - Uppsala : Namnarkivet i Uppsala, 2013
Bücher 10.  Morfars karta visar vägen : ett urval språkvetenskapliga texter 1979-2013 ; festskrift tillägnad professor Lars Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013
/ Edlund, Lars-Erik. - Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet, 2013
[CLT] Siehe auch: ortsname | namenkunde | ortnamn | schwedisch | namn | strassenname | gatunamn | schwedische | vorname | ortsnamenkunde
Wort   Typ   Anzahl
nor 650 [SYS] Systematiken 1143
 
1 - 10 von 381
vorherige Seite      nächste Seite