Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 61
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 643.800
Bücher 1.  Ord till tusen : inspirationsbok i ordkunskap, ordbildning och ordanvändning i det svenska språket
/ Gyllenbok, Jan. - 4:e rev. upplagan. - Lomma : ICD Publishing, [2015]
Bücher 2.  Mitt i svenskan : artiklar om språk i Svenska Dagbladet 1994 - 2013
/ Josephson, Olle. - [Stockholm] : Ckm Forlag, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 3.  Interrelaterade lexikala egenskaper : engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus
/ Lehecka, Tomas. - Helsingin yliopisto, 2012
Bücher 4.  Basord i våra fackspråk
/ Terminologicentrum. - Solna, 2012
Bücher 5.  Attityder till det globala i det lokala : finlandssvenska om importord
/ Mattfolk, Leila. - Oslo : Novus Forl., 2011
Bücher 6.  Svenska ord från forntid till nutid : arv och lån - en kulturhistoriskt orienterad överblick över vårt ordförråd och dess framväxt under många sekler
/ Persson, Rune. - 2. uppl. - Norsborg : Recito Förl., 2011
Bücher 7.  Engelskan i svenskan : åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser
/ Stålhammar, Mall. - 1. uppl., 1. tr. - Stockholm : Norstedts, 2010
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 8.  Anpassning i språkkontakt : morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan
/ Mickwitz, Åsa. - Helsingfors : Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Univ., 2010
Bücher 9.  Om orddöd : 41 högtyska lånords uppgång och fall
/ Serin, Gunilla. - Stockholm : Inst. för Nordiska Språk, Stockholms Univ., 2007
Bücher 10.  Varifrån kom orden?
/ Järvetun, Stig. - 2. utök. uppl. - Stockholm : Liber, 2005
[CLT] Siehe auch: lehnwort | lånord | laanord | främmande | fraemmande | svenskan | engelskan | språket | spraaket | fremdwort
Wort   Typ   Anzahl
nor 643.800 [SYS] Systematiken 181
 
1 - 10 von 61
vorherige Seite      nächste Seite