Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 28
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 638.100
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  Hårt arbete och sträng vila : svenska kollokationer i lexikografisk och lexikologisk belysning
/ Rosqvist, Bodil. - Göteborg : Meijerbergs inst. för svensk etymologisk forskning, Univ., 2014
Bücher 2.  Strängt upptagen och fast besluten : beskrivningen av kollokationer i SAOB
/ Rosqvist, Bodil. - Göteborg : Inst. för svenska språket, Göteborgs Univ., 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 3.  Svenska akademiens ordbok : en utställning om den enda svenska ordboken som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar ; en utställning av redaktionens medarbetare ; 30 jan - 9 maj 2009
/ Dal, Björn. - Lund : Lunds universitet, Universitetsbiblioteket, 2009
Bücher 4.  Passiv och perfekt particip i SAOL Plus : en dokumentation av den lexikografiska arbetsprocessen
/ Holmer, Louise. - Göteborg : Inst. för svenska språket, Göteborgs Univ., 2009
Bücher 5.  SAOL och tidens flykt : några nedslag i ordlistans historia
/ Gellerstam, Martin. - 1. uppl. - Stockholm : Norstedt, 2009
Bücher 6.  Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok
/ Djärv, Ulrika. - Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet, 2009
Bücher 7.  Varifrån kom svenskan? : om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705
/ Larsson, Lennart. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, 2003
Bücher 8.  Alla ord är lika roliga : festskrift till Lars Svensson 28 februari 2002
/ Mattisson, Anki. - Stockholm : Svenska Akademien, 2002
Bücher 9.  Från målspråk till källspråk : utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska ordboken
/ Romppanen, Birgitta. - Vasa : Universitas Wasaensis, 2001
Bücher 10.  Lexikografihistorisk spegel : den enspråkiga svenska lexikografins utveckling ur den tvåspråkiga
/ Anna Helga Hannesdóttir. - Göteborg : Meijerbergs Inst. för Svensk Etymologisk Forskning, 1998
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Hjelmqvist, Anders Theodor
[CLT] Siehe auch: ordbok | lexikografie | kollokationer | saol | lexikografisk | enspraakiga | enspråkiga | akademiens | saob
Wort   Typ   Anzahl
nor 638.100 [SYS] Systematiken 84
 
1 - 10 von 28
vorherige Seite      nächste Seite