Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 54
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 615.500
Bücher 1.  Variation och förändring : Studier i svensk språkhistoria 12 ; [Konferensserien Svenska Språkets Historia höll sin tolfte sammankomst i Stockholm 13 14 april 2012]
/ Bylin, Maria. - Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 2.  Studier i svensk språkhistoria 12 : variation och förändring
/ Bylin, Maria. - Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis,, 2014
Bücher 3.  Från Nyens skans till Nya Sverige : språken i det Svenska Riket under 1600-talet ; [artiklarna bygger på föredrag som hölls vid ett symposium i Uppsala]
/ Andersson, Bo. - Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2012
Bücher 4.  Språket i historien : historien i språket : en vänbok till Bo Lindberg
/ Andrén, Mats. - Göteborg : Inst. för litteratur, idéhistoria och religion, 2011
Bücher 5.  Anders Sparrmans brev till Carl von Linné : en kulturhistorisk och språklig undersökning med naturvetenskapliga inslag
/ Boström, Rut. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, 2011
Bücher 6.  Studier i svenska språkets historia 11 : förhandlingar vid Elfte Sammankomsten för Svenska Språkets Historia i Uppsala 23 - 24 april 2010
/ Reinhammar, Maj. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, 2010
Bücher 7.  Språkhistoria - hur och för vem? : studier i svensk språkhistoria ; 10
/ Magnusson, Erik. - Göteborg : Meijerbergs Inst. för Svensk Etymologisk Forskning, 2010
Bücher 8.  Tecken, texter, tolkningar
/ Berglindh, Ulla. - Göteborg : Folkuniversitetets akademiska press i samarbete med Riksföreningen Sverigekontakt, 2010
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 9.  Att vänja sig till det svenska språket : studier av en individuell skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1636-1668
/ Hellström, Solbritt. - Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, 2008
Bücher 10.  Att vänja sig till det svenska språket : studier av en individuell skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1636-1668
/ Hellström, Solbritt. - Umeå : Umeå universitet, 2008
[CLT] Siehe auch: språkhistoria | spraakhistoria | spraakets | språkets | sammankomsten | språket | spraaket | schwedisch | svenskan | foeraendring
Wort   Typ   Anzahl
nor 615.500 [SYS] Systematiken 162
 
1 - 10 von 54
vorherige Seite      nächste Seite