Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 87
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 615.100
Bücher 1.  Svenskans beskrivning 35 : förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016
/ Sköldberg, Emma. - Göteborg : Göteborgs universitet, [2017]
Bücher 2.  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter
/ Håkansson, David. - Upplaga 1:1. - Lund : Studentlitteratur, [2017]
Bücher 3.  Svenskans beskrivning 34 : förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten Lund den 22-24 oktober 2014
/ Gustafsson, Anna W.. - Lund : Lunds Universitet, [2016]
Bücher 4.  Svenskans beskrivning 33 : förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning : Helsingfors den 15-17 maj 2013
/ Lindström, Jan. - Helsingfors : Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, [2014]
Bücher 5.  Guld i strupen? : rötter och relationer till svenska språket ; en antologi från Språkförsvaret
/ Kirsch, Frank-Michael. - Stockholm : Språkförsvaret, 2014
Bücher 6.  Svenskans beskrivning 32 : förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning ; Karlstad den 13-14 oktober 2011
/ Bihl, Björn. - Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013
Bücher 7.  Text, tal och tecken : några perspektiv inom språkforskningen
/ Lindblom, Björn. - Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2013
Bücher 8.  Svenskans beskrivning 31 : förhandlingar vid Trettioförsta Sammankomsten för Svenskans Beskrivning : Umeå den 20-21 maj 2010
/ Edlund, Anne-Catrine. - Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, [2011]
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 9.  Svenskans beskrivning 31: förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 2021 maj 2010
/ Edlund, Ann-Catrine. - Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 10.  Språk för framtiden
/ Ylikiiskilä, Antti. - Uppsala : ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2011
[CLT] Siehe auch: svenskans | sammankomsten | foerhandlingar | förhandlingar | beskrivning | språket | spraaket | språk | spraak | schwedisch
Wort   Typ   Anzahl
nor 615.100 [SYS] Systematiken 259
 
1 - 10 von 87
vorherige Seite      nächste Seite