Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 69
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 551
Bücher 1.  Minoritetsspråk og flerspråklighet : en håndbok i utredning og vurdering
/ Egeberg, Espen. - 2. utgave, 1. opplag. - Oslo : Cappelen Damm, 2016
Bücher 2.  Tospråklig opplæring : utdanningspolitiske og pedagogiske perspektiver
/ Øzerk, Kamil. - Vallset : Oplandske Bokforlag, 2015
Bücher 3.  Norsk andrespråkssyntaks
/ Eide, Kristin Melum. - Oslo : Novus, 2015
Bücher 4.  Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge
/ Eriksen, Thomas Hylland. - 6. utg. - OSlo : Gyldendal akademisk, 2015
Bücher 5.  Nabospråk og nabospråkundervisning
/ Hårstad, Stian. - [Oslo] : Cappelen Damm akademisk, 2015
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 6.  Phonetic reduction in spontaneous speech : an investigation of native and non-native production
/ Spilková, Helena. - Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, Department of Language and Literature, 2014 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 7.  Rom for språk : nye innsikter i språkleg mangfald
/ Brunstad, Endre. - Oslo : Novus-Forl., 2014
Bücher 8.  Språk og språkmangfald i Nord-Noreg : innblikk i det som er og var
/ Hauan, Marit Anne. - Tromsø : Tromsø Museum, 2014
Bücher 9.  Norsk som andrespråk : barnehage og barnetrinn
/ Kibsgaard, Sonja. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2014
Bücher 10.  Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk
/ Busterud, Guro. - Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur, 2014
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Bull, Tove
[CLT] Siehe auch: andrespraak | andrespråk | sprachkontakt | språk | spraak | nynorsk | noreg | norwegisch | norwegian
Wort   Typ   Anzahl
nor 551 [SYS] Systematiken 207
 
1 - 10 von 69
vorherige Seite      nächste Seite