Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 25
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 540.100
Bücher 1.  Glemte ord : fra alfons til ågerkarl : ordkalender 2019
Oslo : Pax forlag A/S, 2018
Bücher 2.  Målreising og morsmålsdokumentasjon : heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet
/ Grønvik, Oddrun. - Oslo : Novus Forlag, 2017
Bücher 3.  Livet er æve, og evig er ordet : Norsk ordbok 1930-2016
/ Urdland Karlsen, Helene. - Oslo : Samlaget, 2016
Bücher 4.  Ordforråd, ordbruk og ordlæring
/ Golden, Anne. - 4. utg., 1. opl. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2014
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 5.  Ordforrådet
/ Universitetet i Oslo / Institutt for lingvistiske og nordiske studier. - Oslo : Universitet, [ca. 2013-] Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 6.  Nyord i norsk
/ Guttu, Tor. - 1. utgave. - Oslo : Kunnskapsforl., 2012
Bücher 7.  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk : rapport frå eit seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 9. - 10. oktober 2009
/ Jenstad, Tor Erik. - Trondheim : Tapir Akad. Forl., 2011
Bücher 8.  Ordforråd, ordbruk og ordlæring
/ Golden, Anne. - 3. utg., 1. oppl. - Oslo : Gyldendal, 2009
Bücher 9.  Ord og ordbøker : ei innføring i leksikologi og leksikografi
/ Fjeld, Ruth Vatvedt. - Oslo : Høyskoleforlaget, 2008
Bücher 10.  Vaddesålekt din jehuk
/ Jenstad, Tor Erik. - Steinkjer : Embla forl., 2008
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Wetås, Åse | Vikør, Lars Sigurdsson
[CLT] Siehe auch: ordforraad | vinje | norwegisch | ordbruk | fremmedord | vanskelige | lundeby | ordforråd
Wort   Typ   Anzahl
nor 540.100 [SYS] Systematiken 75
 
1 - 10 von 25
vorherige Seite      nächste Seite