Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 510.800
Bücher 1.  Nynorskens lys : eit essay
/ Søberg, Morten. - Oslo : Samlaget, 2018
Bücher 2.  Nye røyster i nynorskforskinga
/ Eiksund, Hjalmar. - Oslo : Det Norske Samlaget, 2015
Bücher 3.  Språk og kultur : vegar inn i det norske språksamfunnet
/ Skjekkeland, Martin. - Kristiansand : Portal, 2012
Bücher 4.  Viljen til språk - vilje til forskning : nynorsk i bruk i utdanning og akademisk skriving
/ Wadsten, Marit. - Volda : Høgskulen i Volda, 2011
Bücher 5.  Forvirring eller frigjering? : didaktikk og valfridom i nynorsk ; ei gransking av kjennskap og haldningar til valfridom ved fire vidaregåande skular i Møre og Romsdal
/ Aanes, Anders. - Volda : Høgskulen i Volda, 2011
Bücher 6.  Med nynorsk på leselista : ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag
/ Eiksund, Hjalmar. - Volda : Høgskulen i Volda, 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 7.  Lokalavisa - nynorskbastion under press : eit språkkulturelt blikk på avisene Vestnytt og Os og Fusaposten
/ Nordvik, Bernt Eirik. - Bergen : Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet Bergen, 2010 Dieser Titel besitzt einen Volltextverweis
Bücher 8.  "Nynorsken til livs" : gjennom fritak for skriveopplæring forkledd som forsøk
/ Aas, Steinar. - Tromsø : Nynorskforlaget, 2010
Bücher 9.  Gudsord og folkemål : framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859 - 1908
/ Halse, Per. - [Oslo] : Unipub, 2009
Bücher 10.  Eit nynorsk "gaeltacht" på Vestlandet? : irsk og nynorsk i eit språkdødperspektiv
/ Nybø, Bjørg Nesje. - Volda : Høgskulen i Volda, 2007
[CLT] Siehe auch: nynorsk | nynorsken | eit | sunnmoere | spraaket | språket | språk | spraak | sprachgebrauch | gjennom
Wort   Typ   Anzahl
nor 510.800 [SYS] Systematiken 54
 
1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite