Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 81
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 309.700
Bücher 1.  Att (ut)bilda ett folk : nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016
/ Spjut, Lina. - [Örebro] : Örebro University, 2018
Bücher 2.  Litteratur i skola och samhälle
/ Martinsson, Bengt-Göran. - Upplaga 1:1. - Lund : Studentlitteratur, [2018]
Bücher 3.  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
/ Kindenberg, Björn. - Första upplagan. - Stockholm : Liber, [2016]
Bücher 4.  Tredjespråksinlärning
/ Bardel, Camilla. - Lund : Studentlitteratur, [2016]
Bücher 5.  Tankarna springer före... : att bedöma ett andraspråk i utveckling
/ Abrahamsson, Tua. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2014
Bücher 6.  Skrivsamarbete i högre utbildning : tre studenters skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper
/ Berends, Gerrit. - Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013
Bücher 7.  Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teorie till praktik
/ Olin-Scheller, Christina. - Lund : Studentlitteratur, 2011
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 8.  Heder på schemat : en didaktisk studie av hederskultur i svensk ungdomslitteratur
/ Thörnqvist, Petter. - Malmö : Malmö högskola Lärarutbildningen, 2011
Bücher 9.  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
/ Molloy, Gunilla. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2011
Bücher 10.  Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare
/ Mörnerud, Elisabet. - Malmö : Fou Malmö/Utbildning, Avdelningen barn och ungdom, Malmö stad, 2010
[CLT] Siehe auch: schwedischunterricht | andraspråk | andraspraak | schwedisch | bedoemning | bedömning | sprachunterricht | bedoema | bedöma | elever
Wort   Typ   Anzahl
nor 309.700 [SYS] Systematiken 243
 
1 - 10 von 81
vorherige Seite      nächste Seite