Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 84
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 241.600
Bücher 1.  Flerspråkighet eller språkförbistring? : Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350-1526
/ Blomqvist, Carl Oliver. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2017
Bücher 2.  Användningen av 'en' som indefinit artikal i fornsvenskan
/ Stendahl, Anders. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2013Zusammenfassung
Bücher 3.  En medeltida ordspråkssamling på fornsvenska
/ Lindell, Inger. - Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk Folkkultur, 2011
Bücher 4.  Brev i Vadstena klosters arkiv 1368 - 1375
/ Lindell, Inger. - Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet, 2010
Bücher 5.  Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
/ Larsson, Inger. - Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010
Bücher 6.  Sprachausbau im Sprachkontakt : syntaktischer Wandel im Altschwedischen
/ Höder, Steffen. - Heidelberg : Universitätsverl. Winter, c 2010
Bücher 7.  Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok
/ Djärv, Ulrika. - Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet, 2009
Bücher 8.  Lärdomber oc skämptan : medieval swedish literature reconsidered
/ Bampi, Massimiliano. - Uppsala : Swedish Science press, 2008
Bücher 9.  Syntaktisk variation och förändring : en studie av subjektslösa satser i fornsvenska
/ Håkansson, David. - Lund : Lunds Univ. Språk- och litteraturcentrum, 2008
Bücher 10.  Modalitet och förändring : en studie av må och kunna i fornsvenska ; (English summary)
/ Andersson, Peter. - Göteborg : Inst. för Svenska Språket, Göteborgs Univ., 2007
[CLT] Siehe auch: altschwedisch | fornsvenska | fornsvenskan | äldre | medeltida | aeldre | fornsvensk | altschwedischen | medeltidsbrev | wenning
Wort   Typ   Anzahl
nor 241.600 [SYS] Systematiken 252
 
1 - 10 von 84
vorherige Seite      nächste Seite