Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 44
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 207.550
Bücher 1.  Skrivandets villkor och gemenskap : Finlands svenska författareförening 1919-2019
/ Nygård, Stefan. - [Helsingfors] : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2019
Bücher 2.  Nordister och nordistik i Lund : från 1860 - till 1930-tal
/ Teleman, Ulf. - Lund : Lunds universitet, 2015
Bücher 3.  Uppdraget som växte : historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital
/ Wiklund, Henry. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2015
Bücher 4.  Arkiv, minne, glömska : arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 - 2010
/ Ekrem, Carola. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2014
Bücher 5.  1913 - 2013 : hundra år stöd till svensk litteratur
/ Jonsson, Inge. - Stockholm : Norstedt, 2013
Bücher 6.  Minnet av företrädaren : aderton inträdestal i Svenska Akademien
/ Lotass, Lotta. - Stockholm : Svenska akademien i samverkan med Atlantis, 2012
Bücher 7.  Fasta och flyktiga texter : litteraturbankens digitala tillgångar ; anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 13 maj 2009
/ Malm, Mats. - Lidingö : Stockholms Lito-Teknik, 2010
Bücher 8.  Svenska vitterhetssamfundet 1907 - 2007 : historik och textkritik
/ Ståhle Sjönell, Barbro. - Stockholm, 2007
Bücher 9.  Nämnd, inte glömd : historik över Nämnden för språkvård och Svenska språknämnden 1944 - 2007
/ Lindgren, Birgitta. - Stockholm : Svenska språknämnden, 2007
Bücher 10.  En väg leder vidare och stjärnorna är intensiva också här : 20 år med Edith Södergran-sällskapet
/ Boucht, Birgitta. - [Helsingfors] : Edith Södergran-sällskapet, 2005
[CLT] Siehe auch: litteratursällskapet | litteratursaellskapet | litteraera | litterära | foerbundet | förbundet | forskning | fornforskningen | sprachpflege | antikvariska
Wort   Typ   Anzahl
nor 207.550 [SYS] Systematiken 132
 
1 - 10 von 44
vorherige Seite      nächste Seite