Deutsch Englisch

Startseite UBWeitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 103
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 207
Bücher 1.  Nordister och nordistik i Lund : från 1860 - till 1930-tal
/ Teleman, Ulf. - Lund : Lunds universitet, 2015
Bücher 2.  Uppdraget som växte : historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital
/ Wiklund, Henry. - Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2015
Bücher 3.  1913 - 2013 : hundra år stöd till svensk litteratur
/ Jonsson, Inge. - Stockholm : Norstedt, 2013
Bücher 4.  Minnet av företrädaren : aderton inträdestal i Svenska Akademien
/ Lotass, Lotta. - Stockholm : Svenska akademien i samverkan med Atlantis, 2012
Bücher 5.  INL 50 år : uhøgtidlege tilbakeblikk
/ Lien, Asmund. - Trondheim : Tapir, 2010
Bücher 6.  Fasta och flyktiga texter : litteraturbankens digitala tillgångar ; anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 13 maj 2009
/ Malm, Mats. - Lidingö : Stockholms Lito-Teknik, 2010
Bücher 7.  Nordische Philologie an der Berliner Universität zwischen 1810 und 1945 : Wissenschaft, Disziplin, Fach
/ Hoffmann, Jutta. - Frankfurt am Main : Lang, 2010
Bücher 8.  Svenska vitterhetssamfundet 1907 - 2007 : historik och textkritik
/ Ståhle Sjönell, Barbro. - Stockholm, 2007
Bücher 9.  Nämnd, inte glömd : historik över Nämnden för språkvård och Svenska språknämnden 1944 - 2007
/ Lindgren, Birgitta. - Stockholm : Svenska språknämnden, 2007
Bücher 10.  En väg leder vidare och stjärnorna är intensiva också här : 20 år med Edith Södergran-sällskapet
/ Boucht, Birgitta. - [Helsingfors] : Edith Södergran-sällskapet, 2005
[CLT] Siehe auch: litteratursaellskapet | litteratursällskapet | skandinavistik | sprognaevn | sprog | litteraturselskab | virksomhed | forskning | ostseeraumforschung | litteraera
Wort   Typ   Anzahl
nor 207 [SYS] Systematiken 309
 
1 - 10 von 103
vorherige Seite      nächste Seite