Deutsch Englisch

Startseite UB



Weitere Kataloge


Speichern


Nach Medientyp eingrenzen

 
 
 
 


Elektronische Medien


Thematische Suche


Online-Fernleihe


Neuerwerbungen

1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys \\nor 200
Bücher 1.  In the North, the East and West meet : festschrift for Jens Petter Nielsen
/ Myklebost, Kari Aga. - Stamsund : Orkana akademisk, [2019]
Bücher 2.  I teneste for nynorsken : heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år
/ Karlsen, Knut E.. - Oslo : Novus forlag, 2017
Bücher 3.  Helt fabelaktig! : Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen
/ Enger, Hans-Olav. - Oslo : Novus Forlag, 2016
Bücher 4.  Rette ord : festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen
/ Duncker, Dorthe. - [København] : Dansk Sprognævn, 2015
Bücher 5.  Frå A til Å : veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen, 28. desember 2014
/ Almenningen, Olaf. - Oslo : Novus-Forl., 2014
Bücher 6.  Runestudiar : festskrift til Jan Ragnar Hagland
/ Hagland, Jan Ragnar. - Trondheim : Akademika Forl., 2013
Bücher 7.  Deeds of the Dane : Festschrift für Sven H. Rossel
/ Wenusch, Monica. - Wien : Praesens-Verl., 2012
Bücher 8.  Språk og samfunn - heime og ute : festskrift til Lars S. Vikør 65 år
/ Almenningen, Olaf. - Oslo : Novus-Forl., 2011
Bücher 9.  Sprogliv : festskrift til Karen Sonne Jakobsen ; [60 år 2008]
/ Svendsen Pedersen, Michael. - 1. udg. - Roskilde : Inst. for Kultur og Identitet, Roskilde Univ.-Center, 2008
Bücher 10.  Nya perspektiv på litteratursociologin : till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006
/ Heggestad, Eva. - Uppsala : Avd. för Litteratursociologi, Uppsala Univ., 2007
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Almenningen, Olaf
[CLT] Siehe auch: aarsdagen | heidersskrift | 60årsdagen | 70årsdagen | 60aarsdagen | desember | 70aarsdagen | årsdagen | festskrift
Wort   Typ   Anzahl
nor 200 [SYS] Systematiken 40
 
1 - 10 von 18
vorherige Seite      nächste Seite